Definisi "Kelana"

Maksud erti kata Kelana

  • mengadakan perjalanan ke mana-mana tanpa tujuan tertentu,mengembara
  • berkelana - pergi ke mana-mana
  • mengelana - berkelana
  • pengelana - orang yg berkelana pengembara

Kelana merujuk kepada pelaku yakni orang yang mengembara tanpa hala tuju.Dan orang yang tidak mempunyai hala tuju tu aku la...Haha

===TAMAT===

Catat Ulasan